Advokatfirman
Lena B Larsson

Den personliga advokatbyrån med klienten i centrum.

Hjälp med underhållsavtal, underhållsbidrag och avtal:Jag åtar mig att upprätta följande avtal:

- Avtal om underhåll till barn vars föräldrar inte sammanbor.
- Affärsrättsliga avtal såsom lokalhyresavtal, överlåtelseavtal, kompanjonsavtal.
- Köpeavtal för lös egendom såsom köp av bostadsrättslägenhet, byggnad på ofri grund etc.
- Köpeavtal för fast egendom såsom köp av hus, mark etc.

Kontaktformulär

Meddelande:Information om personuppgifter: Genom att sända förfrågan via kontaktformuläret kommer personuppgifter att delges Advokatfirman som har vidtagit de åtgärder som krävs för att skydda dessa. Läs mer på startsidan under rubriken personuppgiftspolicy. Om du inte vill delge Advokatfirman dina personuppgifter ombeds du vänligen att istället ringa på tel. 044-217260 under kontorstid.
Kontakta mig nu.