070-6523945 / lena@advokatlena.se / Spannmålsgatan 7 Kristianstad

Advokatfirman
Lena B Larsson

Den personliga advokatbyrån med klienten i centrum.

Om verksamheten:

Advokat Lena B Larsson är inriktad på fastighetsrätt och skadeståndsrätt såsom personskador till följd av trafik och skador vid felbehandling i sjukvården.
Inom fastighetsrätten är fokus på samtliga frågor som rör förvärv av fastigheter samt de tvister som kan uppstå i samband med köp och försäljning av fastighet.
Se vidare under respektive flik.

Digital service:

För dig som av olika anledningar har svårighet att besöka mig på mitt kontor erbjuder jag onlinehantering i första hand av skadeärenden.
Hela förfarandet sker då via IT lösningar, enda undantaget är om det förekommer större mängd underlag som i sådant fall får sändas med vanlig post.
Du kan därför välja mig som ditt ombud även om du bor långt från Kristianstad. Jag har redan i dag klienter från Sundsvall i norr till Ystad i söder.


Advokat Lena

Kontaktformulär

Meddelande: