Advokatfirman
Lena B Larsson

Den personliga advokatbyrån med klienten i centrum.

Rättshjälp:Rättshjälp kan utgå från staten när en tvist föreligger om du inte har och inte heller
borde ha haft en rättsskyddsförsäkring. även som näringsidkare kan du under vissa förhållanden vara berättigad till rättshjälp.

Innan du kan få rättshjälp måste du först betala för en timmes rådgivning.
Den avgift som den rättssökande skall betala grundas på inkomst och försörjningsbörda.


Jag hjälper till med att ansöka om rättshjälp.


Kontaktformulär

Meddelande:Information om personuppgifter: Genom att sända förfrågan via kontaktformuläret kommer personuppgifter att delges Advokatfirman som har vidtagit de åtgärder som krävs för att skydda dessa. Läs mer på startsidan under rubriken personuppgiftspolicy. Om du inte vill delge Advokatfirman dina personuppgifter ombeds du vänligen att istället ringa på tel. 044-217260 under kontorstid.

 

Kontakta mig nu.