Advokatfirman
Lena B Larsson

Den personliga advokatbyrån med klienten i centrum.

Rättsskydd:Vid en tvist ska du i första hand utnyttja ditt rättsskydd. De flesta har rättsskyddsförsäkring i sin villa- hemförsäkring, bilförsäkring eller om du är företagare och tvisten har uppstått i din näringsverksamhet i din företagsförsäkring.

Generellt gäller att du har rätt att ta i anspråk ditt rättsskydd när en tvist som kan lösas av allmän domstol föreligger. Det finns dock undantag från denna generella regel, beroende på villkor och enskilda omständigheter.

Kostnaden för privatpersoner är 20% av kostnaden, med en lägsta självrisk på ca:1 500:-.

Kostnaden för företag är 20% av gällande basbelopp samt 20% av kostnad därutöver, alltid exklusive moms.

Jag är behjälplig vid ansökan om rättsskydd.


Kontaktformulär

Meddelande:Information om personuppgifter: Genom att sända förfrågan via kontaktformuläret kommer personuppgifter att delges Advokatfirman som har vidtagit de åtgärder som krävs för att skydda dessa. Läs mer på startsidan under rubriken personuppgiftspolicy. Om du inte vill delge Advokatfirman dina personuppgifter ombeds du vänligen att istället ringa på tel. 044-217260 under kontorstid.

 

Kontakta mig nu.